Re: Deraf banner Ramadhan dan RayaSukacita dimaklumkan bahawa, pemulangan buku teks akan dijalankan pada ketetapan berikut :-

Tahun 1 & Tahun 3 - 03hb November 2011 (Khamis)
Tahun 2, Tahun 4 & Tahun 5 - 04hb November 2011 (Jumaat)

Buku yang hilang atau rosak hendaklah diganti terlebih dahulu sama ada dalam bentuk buku teks atau bayaran tunai kepada guru kelas. Senarai harga buku teks tersebut adalah seperti dilampiran mengikut tahun.